Models de documents

Associació canònica privada (català) [14/05/2009]
Associació canònica privada (castellà) [14/05/2009]
Associació canònica pública (català) [14/05/2009]
Associació canònica pública (castellà) [14/05/2009]
Pauta per a la redacció de l’estatut del Consell Pastoral en parròquies mitjanes i grans [03/02/2011]
Orientacions sobre el consell pastoral en parròquies petites [03/02/2011]